Aanraking met ‘consent’

Veiligheid in aanraking is het hart van HeartPepper. Maar wat is ‘veilige aanraking’, dat is immers een subjectieve term. Dus hoe ziet dat er concreet uit? Bij HeartPepper kun je hier op rekenen:

  1. Elke afspraak begint met een telefonische intake. Pas daarna wordt er een afspraak voor een evt. massage gemaakt;
  2. Voorafgaand aan de sessie is er een uitleg wat de massage precies inhoudt;
  3. Waar er wel of niet wordt aangeraakt bepaalt de cliënt;
  4. De cliënt mag te allen tijde besluiten/aangeven dat de gewenste aanraking toch niet goed aanvoelt en haar eerdere besluit herzien;
  5. Er wordt voor de sessie een signaal of woord afgesproken waarmee de cliënt aangeeft als er gestopt moet worden (als de therapeut twijfelt, vraagt ze dit tijdens de sessie nogmaals om zich ervan te verzekeren dat de aanraking gewenst is);
  6. De therapeut is dienend aan het proces van de cliënt;
  7. Tijdens de sessie wordt er direct en adequaat gereageerd op de grens van de cliënt en wordt er niet aangedrongen;
  8. Op alle matrassen liggen schone lakens die zijn gewassen op 95º;
  9. Bij een yoni-massage is er nooit een seksuele bedoeling of gerichte stimulatie;
  10. De yoni-massage is uitsluitend op verzoek van de cliënt en is uitwendig.

(tekst loopt door onder deze afbeelding)

Ik werk met deze grondbeginselen

Autonomie: De ontwikkeling van de autonomie van de cliënt staat voorop;
Bewustwording: Het bewustwordingsproces van de cliënt is het voornaamste en de grond voor leren (zonder inzicht geen uitzicht);
Persoonlijk leiderschap: De sessies zijn cliënt-georiënteerd, dat wil zeggen dat eigen leiderschap gestimuleerd wordt en de cliënt de eindregie heeft. Voor de sessie wordt er nogmaals doorgesproken dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat om deze afspraken na te leven;
Consent: Alle aanraking is met instemming (‘consent‘) en alleen binnen de grenzen van de cliënt en die van de therapeut. Het is ‘one-way touch’. Genitale aanraking gebeurt alleen met handschoenen aan en op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt.
Embodiment: Bij HeartPepper werken we alleen met vrouwen en zijn we gericht op ’embodiment’, de integratie van inzichten in het eigen lijf. We werken buiten aantrekking (‘beyond (dis)attraction’).

NOVIS

NOVIS-coaches onderschrijven de volgende strikte kwaliteitsnormen voor het beroep van intimiteitscoach (dit ter inspiratie – HeartPepper werkt al met de Ethische Code van Phoenixopleidingen maar overweegt ook dit lidmaatschap):

Attitude
Belangrijk is de persoonlijke instelling. Een open mind aangaande seksualiteit en relaties is de juiste motivatie om aan dit vak te beginnen. De bereidheid en het geduld om mensen professioneel te helpen zichzelf te ontwikkelen is daarbij essentieel.

Levenservaring en seksuele ontwikkeling
Voor alle coaches is het belangrijk goed in staat te zijn de eigen seksuele balans gevonden te hebben en de nodige ervaring te hebben opgedaan als het gaat om inzichten, seksuele voorkeuren, relaties en problemen. Hieraan gekoppeld behoort een goed getraind vermogen tot uitleggen, doceren in situaties van nabijheid en afstand en authentiek aanwezig zijn. Voor ons vakgebied gaan wij daarom uit van een minimum leeftijd van ca. 35 jaar. Persoonlijke relaties tussen coaches en cliënten zijn uitgesloten.

Coachcompetenties
Deze competenties zijn een leidraad en nodigen uit tot meer verdieping, opleiding en ontwikkeling. Het grootste voordeel ligt bij een flink aantal jaren werkervaring of training in een beroep waar aanraking gewenst is. Een sterk zelfregulerend vermogen als coach/therapeut is essentieel, en bekend zijn met overdracht-tegenoverdracht situaties. Coaches maken gebruik van mogelijkheden tot regelmatige evaluatie en/of supervisie- en intervisiegesprekken. Het extern volgen van aanvullende vaktrainingen wordt veelvuldig benut.

Persoonlijke hygiëne
Niet alleen is de NOVIS-coach HIV-/SOA-vrij en Hepatitis B ingeënt, de benodigde tests op deze virale en bacteriële ziektes worden standaard gedaan; uitslagen zijn op verzoek aantoonbaar aanwezig in de praktijk. Veilig en efficiënt werken is de norm.

Onbesproken gedrag
Vanwege het omgaan met intieme en persoonlijke informatie van cliënten verwacht NOVIS van de registerleden een onberispelijk voorbeeldgedrag en de grootst mogelijke betrouwbaarheid. NOVIS-coaches verklaren nooit betrokken geweest te zijn bij (zeden)delicten, noch hiervoor justitieel veroordeeld te zijn (geweest), noch besmettingen te verzwijgen.

Voorkomen van problemen door aanraken
Waar intiem contact plaatsvindt tussen twee mensen is de kans op overdracht en tegenoverdracht (het over en weer verliefd/afhankelijk worden, reageren) maximaal. Het komt voor dat de cliënt verliefd wordt op de coach en zich te zeer hecht. Dit kan echter relatief gemakkelijk worden ingeperkt door het tijdelijke karakter van de werkrelatie regelmatig te blijven verhelderen en te benadrukken, de stabiele professionele rol van de coach (tegenoverdracht) te tonen en buiten de sessies geen sociaal contact met de cliënt te onderhouden. Om tegenoverdracht te voorkomen zorgt de coach er voortdurend voor in eigen leven seksueel en emotioneel in balans te zijn. Hij/zij is erop aanspreekbaar en pauzeert zijn/haar werk in geval van te ernstige persoonlijke omstandigheden.