Klachtenregeling

Ethiek is een heel belangrijke waarde binnen HeartPepper®: het is het antwoord op de vraag hoe we menswaardig dienen te handelen. Ons ambacht vraagt ons rekenschap te geven van de consequenties van ons handelen. Ethische reflectie op de lagen van het geweten inclusief overdracht en tegenoverdracht behoort tot de kwaliteitscriteria van ons werk.

Als deelnemer aan de Ethische Code onderschrijft HeartPepper® de Klachtenregeling die van de Code van Phoenixopleidingen deel uitmaakt. Dit betekent dat de cliënten een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval zij een klacht hebben over HeartPepper®’s functioneren.

close