Over mij

Hoe kan ik je/jullie helpen?

Wil je meer contact met je wensen en grenzen? Ken je de betekenis van belichaamde intimiteit nog niet? Wil je contact met je lichaam als bron van (je eigen-)wijsheid? Klinkt intimiteitscoaching als passend bij jouw/jullie verlangen omdat je weet dat er meer in zit dan waar je nu toegang tot lijkt te hebben?

Foto©: Lucy Lambriex

De Kunst van het Aanraken. Dat is HeartPepper© samengevat in een zin. In letterlijk en figuurlijk opzicht.

Carolien Oosterhoff

Mijn weg in Tantra

De eerste keer dat ik iets over Tantra hoorde was tijdens een 10-daagse stilteretraite in Azië. Ik kreeg daar het boek van Lama Yeshe ‘an introduction to Tantra’ en ik voelde veel verzet. Of nee, het was ingepakte schaamte. Moest ik bekennen dat ik verlangens had naar meer tederheid? Ik, ‘vrouw van de wereld’, stoere durfal, wilde meer zachtheid? Ja. Het duurde lang voordat ik dat aan mijzelf durfde toe te geven; dat ik meer echt contact en koestering wilde – en nodig had – in mijn lijf. Dat lichaam van mij vertelde me al jaren van alles. Ik registreerde loepzuiver wanneer ik stroomde of blokkeerde. Hoe meer lichaamswerk ik deed hoe meer ik leerde vertrouwen op mijzelf. Na het lezen van een flink aantal boeken (dat is altijd mijn eerste stap), het bezoeken van lezingen en workshops volgden er lessen in Kundalini, Yoga, Meditatie, Dans en Lichaamswerk. Het verlangen om een tantramassage te boeken beloonde ik pas toen ik mij veilig genoeg in mijzelf voelde. En toen sloeg er een bom in.

Hier kun je mijn opleidingen vinden

Tantra versloeg het allemaal

De kennismaking met tantramassages was bevrijdend. “Kan aanraking ook zo zijn?” Dat was mijn gedachte. “Mag ik dit vragen? En krijg ik het dan ook nog?” Nog niet eerder had ik me zo ‘gezien’ gevoeld in mijn lichamelijke integriteit: mijn wensen en grenzen werden gehonoreerd. Elke aanraking was afgestemd op mijn behoefte. En de tederheid, de traagheid gecombineerd met het ferme, het respectvolle en liefdevolle. Tsja, het sloeg in als een bom. Dat lichamelijke aanraking ook wezenlijke aanraking van de ziel is, begreep ik toen hélémaal. Ik was geraakt door mijn vitaliteit, mijn energie en lichamelijke verlangens. Tantramassages bleken voor mij helend, krachtig en onvergelijkbaar met wat ik al die jaren ervoor had geprobeerd te bereiken via yoga, mindfulness of energiewerk. Tantra versloeg het allemaal. Er was meteen duidelijk voor me: ik sla een nieuwe levensweg in. Ik voelde me gelukkig, maar er was ook meteen weer schaamte. Oude liedjes in mijn hoofd. Ik besloot – terwijl ik het wel van de daken wilde schreeuwen – het toch maar een beetje voor mijzelf te houden.

Autonomie

Toch ging ik de opleiding doen. Ik wilde deze goede ervaringen zo graag doorgeven. Ik bleek ‘gouden handen’ te hebben volgens de docent en cursusgenoten. En inderdaad, er gebeurde iets met mij als ik ging masseren. Ik werd er ontzettend geaard en gecentreerd van. Voelde me dicht bij mijzelf en laat dat nu precies de beste positie zijn vanuit waar je het ‘schoonst’ kunt geven: vanuit autonomie. Even werkte ik onder een schuilnaam; bang dat er naargeestige reacties (uit onwetendheid) zouden komen. Er is nu eenmaal – zoals in elke beroepsgroep – ook veel ‘troep’ in tantra-land en daarmee wilde ik beslist niet geassocieerd worden. Ik ben immers op een missie voorzichtige, niet doelmatig geladen, aanraking de wereld in te zetten. Dat is een nieuwe taal voor de meeste mensen, die nog door weinigen echt gesproken wordt. Het is het jarenlange proces van goud delven dat mijn handen voor de ander waardevol maakt. Die handen die de taal spreken van het lichaam. Ik kan goed zijn met wat er is. Iemand hoeft van mij nergens naar toe, ik heb geen enkele haast. Alles dat met aanraking te maken heeft (lichamelijk en op zielsniveau) gaat hierover: afgestemd contact in waarheid levert veiligheid op.

Parresia

Parresia betekent vrijmoedig spreken en handelen. Ik hou van dat woord. Kwam er mee in aanraking in mijn opleiding Het Helende Verhaal bij Phoenixopleidingen en verwerkte het in mijn eindwerkstuk in 2018. Alles zeggen zonder voor iets terug te deinzen, zonder iets te verbergen. Het spreken van de waarheid. Zonder veinzerij. Zonder voorbehoud. Zonder opsmuk die de waarheid zouden kunnen versleutelen of kunnen maskeren. Ik houd zo van de waarheid. Het is altijd weer spannend en altijd weer prachtig. De Parresiast verbindt zich aan zijn waarheid. Het kan de ander kwetsen, ergeren of boos maken. Hiervoor is moed nodig omdat de relatie de kans loopt beëindigd te worden maar het kan ook de relatie juist/vooral enorm vooruithelpen en doen groeien (maar daar denken we nooit aan – geneigd als we zijn om te denken in angst-tekort-doemscenario’s). Het is de moed tot waarheid van de spreker die belangrijk is bij HeartPepper®. En het is ook de moed van de gespreksgenoot om de waarheid die hij hoort voor waar aan te nemen…

Inspiratiebronnen

Dit werk vervult een grote passie en diepe belangstelling voor heling van mensen. Voor mij is het geven van deze massages – zij het op een andere manier dan het ontvangen ervan – een geschenk. Op de een of andere manier open ik mijzelf tijdens de massage als een soort voertuig voor de helende kracht van liefde. Ik heb het heel lang af willen doen als ‘ik doe maar wat’ maar dat ik helemaal niet waar. Ik doe heel bewust wat, zelfs. Ik stel me he-le-maal tot je beschikking, zodat jouw boodschap aan jou kan verschijnen. Aarzel niet, het is zo mágisch!

HeartPepper® is geïnspireerd door vele pioniers uit de psychologie, sociologie, existentiële fenomenologische filosofie, communicatiewetenschappen en de sport- en bewegingsleer. Schatplichtig ben ik dan ook vooral aan Phoenixopleidingen, waar ik sinds 2008 bijna elk jaar wel een opleiding volg om mijn eigen pad te verdiepen en te verrijken.

Ik dank hier mijn collega’s/leraren/vrienden/lovers die me verder op het pad van tantra hebben gebracht: William Wilson, Jan Kortie, Sarah Jens, Theo Arp, Paul Sandwijk.

close