Prijs

De prijs voor 2 uur massage (trek er 3 uur voor uit in totaal) is 235,- Euro.

Plichten en rechten bij individuele sessies

Voor een afgesproken sessie die 48 uur of korter voor de sessie wordt geannuleerd door de cliënt, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

De massagetherapeut is lid van de Ethische Commissie van Phoenixopleidingen en onderworpen aan deze klachtenregeling.

HeartPepper is een handelsnaam van OdinProductions, en staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 61622117. Ondernemers die een factuur willen voor aftrek van de belasting moeten er voor zorgen dat het factuurbedrag 10 dagen voor de eerste afspraak op de rekening staat. Lees hier de Algemene Voorwaarden.