Systemische coaching

Wat is systemische coaching?

Daar waar er twee of meer mensen bij elkaar zijn, is er een ‘systeem’ waar allerlei (verborgen) dynamieken worden geleefd. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen uit ‘ooit’ toen we ze hebben ontwikkeld uit nood of behoefte. Deze gedragingen kom je soms weer binnen nieuwe systemen tegen. Met opstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken. Omdat niet iedereen meteen een massage wil boeken biedt HeartPepper daarom ook systemische coaching. We werken met tafelopstellingen (d.w.z. met houten poppetjes die ‘je systeem’ kunnen representeren) zodat je in de sfeer van beslotenheid je – misschien wel tere – vraag kunt onderzoeken.

Symptomen, dynamieken, patronen en taak

De kwaliteit van je vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord, dus daar beginnen we mee. Welke symptomen ervaar je keer op keer? Wat zijn de dynamieken waar je je onbewust steeds toe aangetrokken voelt? In welke patronen zie je jezelf voortdurend stappen? Wat is je rol die je ‘als vanzelf’ aanneemt? Zo’n hulpvraag staat nooit op zichzelf. Er is altijd een verband. Met gisteren en vroeger. Met morgen en toekomst. Een verband met je eigen leven in verbinding met het leven van anderen. Samen onderzoeken we de symptomen die bij je spelen, de dynamiek tussen jou en je omgeving en de patronen die steeds weer opduiken. Symptomen kunnen zijn: angstig zijn, onzekerheid voelen, opstandig zijn, afstand moeten/willen houden, toenadering niet kunnen verdragen, etc.. Dynamieken kunnen zijn: van je plek gaan in het systeem, iets voor een ander dragen, identificatie met dader- of slachtofferschap, een ouder- of kindrol aannemen, etc. Van patronen is sprake als iets vaker dan 1 x (= incident) en 2 x (= toeval) heeft plaatsgevonden in je leven. Dan is er een rode draad te ontwaren waar we een heldere analyse op los kunnen laten. Met een tafelopstelling, die alleen jij kunt opstellen (aan de hand van vragen van mij), zie je vanzelf hoe je verbonden bent met je systeem van herkomst en welke taak je te wachten staat als je wilt veranderen. Thema’s waar we bij HeartPepper voornamelijk mee werken zijn (het gebrek aan) veiligheid, contact, intimiteit, liefde, seksualiteit en levenslust.

Wat is jouw rol?

Wat speelt er eigenlijk echt als het gaat over je zoektocht met betrekking tot veiligheid, contact, intimiteit, liefde, seksualiteit en levenslust? Wat is dan jouw rol en jouw aandeel in het geheel? Waar heb je je verantwoordelijkheid voor jezelf laten schieten en hoe kun je die weer oppakken? Als je dat helder hebt is er véél meer beweging en persoonlijke groei mogelijk. Tenslotte is er maar één iemand die je succesvol kunt beïnvloeden: jezelf.

Lokatie en tarief

Voor een uur coaching zijn de kosten 125,- Euro (excl. BTW). Of boek een strippenkaart van 5 sessies voor 480,- Euro. Hier vind je de route naar de Bloemgracht 99 in Amsterdam; het kantoor dat we huren bij Idé-fix. Hier heb ik mijn opleidingen gevolgd; ik sta sinds 2009 ingeschreven bij het Abituriëntenregister (dit register bevat de namen van alle deelnemers aan een Registeropleiding die deze hebben afgesloten met een diploma of certificaat) als coach. Loop niet te lang door met sudderende vragen, neem gerust contact op voor meer informatie.

Contact