Wat is tantra?

Goed, een (klein) stukje theorie. Het woord ‘tantra’ komt uit het Sanskriet en is een Oosterse levenswijze. Tan betekent ‘expansie’ en Tra betekent ‘bevrijding’. Tantra is een oude Indiase filosofie, die wij in een westers jasje hebben gestoken. Al giet elke school er een eigen sausje over, in de kern gaat het allemaal over je niet verzetten tegen je levensenergie die door je lichaam stroomt, maar er juist mee leren werken. Daar wordt je leven dieper, voller en rijker van.

White, pink, red, black

Tantra is een spiritueel pad, een levensscholing. Er is ‘white tantra (zoals deels beoefend bij HeartPepper® – vooral gericht op kundalini inzetten voor spirituele groei), er is ‘red tantra’  (vooral gericht op sensuele, seksuele energie, meestal beoefend met een/je partner om samen te groeien) er is ‘black tantra’ (vooral gericht op orgasme en ejaculatie, maar ook macht en controle over anderen – een nogal duister pad waar je bijzonder goed bekend moet zijn met je eigen schaduwkanten) en tot slot is er nog ‘pink tantra’ die het midden houdt tussen white en red tantra. Dat is waar ik me met HeartPepper® het meest bij thuis voel.

Niet zweverig

Er is over tantra ontzettend veel te zeggen, meer dan ik ooit in een website kwijt kan. Maar laat ik het belangrijkste misverstand uit de weg ruimen: Tantra Is Niet Zweverig. Sterker nog, tantra is juist zo aards als wat en het zijn juist de moedigste mensen die dit pad durven bewandelen. Mensen die alles in zichzelf durven aankijken; dat zijn tantra-beoefenaars. Mensen die wijzen naar zichzelf voor ontwikkeling in plaats van te verlangen dat de ander iets moet doen of laten. Ik ken weinig mensen – de charlatans daargelaten (!) – die zo eerlijk is als deze groep beoefenaars. Ik geef het je te doen om alle emoties bij voortduring maar uit te nodigen, zonder te willen vluchten in wát dan ook. Dat is dagelijkse beoefening. Daar is moed voor nodig. Realiteitszin. En intelligentie. Want alles waar je in wilt vluchten gaat er met je vandoor, dat vervuilt oprecht contact. Tantra brengt je dichter bij de waarheid dan wat dan ook. Of zoals Rumi al zei:

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

Rumi
Wat doet tantra?

Rumi zei het mooi. En goed. In (zelf-)liefde moet je kennis hebben van je barrières, die je hebt gevormd om contact uit de weg te gaan. Pas als je weet hoe je je afsluit, weet je hoe je je kunt openen. En om die route weer te leren bewandelen, heb je contact met een ander nodig. Maar bij die ander geven we ons niet zomaar gewonnen. Nee, pas in vertrouwen kunnen we ons overgeven. Dat wachten op veilige handen werkt voor de meeste mensen zo en is een gezónd teken van voorzichtigheid. Allemansvriendjes lijken leuk maar zijn zelden oprecht aanwezig (op de eigen grens).

Helende reis

Zo in de loop der jaren heb ik – omdat dat dat mijn eigen helende reis was – een specialisme ontwikkeld: ik kan heel goed aanraken zonder enige vorm van mentale druk in mijn handen te leggen. Mijn massages staan in dienst van heling en transformatie. Mijn aanraking komt juist niets halen, maar alleen maar brengen. Tijdens de sessie stem ik me af op jou zodat je kennismaakt met je ‘ja en nee’, je ‘tot hier en niet verder’ en je ‘dit is waar mijn verlangen ligt’. Zo aangeraakt worden is een geschenk waarvan de gevolgen véél verder strekken dan ‘zomaar’ een fijne massage. Het geeft je op celniveau het vertrouwen dat er iemand is die luistert, die je voedt en respecteert in je lichamelijke integriteit. Die totale ervaring doet iets met je…mensenleven. Ik gun iedereen zo’n sessie. Omdat het lichaam een olifantengeheugen heeft, kun je maar liever een goede ervaring creëren. En neem van me aan, dat nieuwe ervaringen echt oude – nare – ervaringen kunnen overschrijven.

PS: wil je meer lezen over wat een tantramassage precies inhoudt, lees dan hier verder. 

Of maak een afspraak voor een intake

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de vlag.

    close